Colofon

Samensteller :

Grafische verzorging, reproductie afstempelingen en website:

Vertaling in het Frans:

P.P. de Koning

J. Simonis


C. Poppe, J. Vandormael en M. Simonis


©  Behoudens citaten met bronvermelding mag niets uit deze website worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.