Literatuur - Nord Belge Stempels

Nord Belge Stempels
Title
Ga naar de inhoud
Overzicht geraadpleegde literatuur

* Baert Antoine: Post- en telegraafafstempelingen op de spoorwegzegels, uitgifte 1879-1922, Westvlaamse  filatelistische studiekring, 1983, in Lustrumnummer WEFIS 10 jaar.
* Bales Karel-Josef: Belgien- Eisenbahn land mit Langer Tradition. Eisenbahn-motiv-sammler, 58 Jahrgang,  V/2020. Nr. 266, blz. 322-327.
* Blasek, Frans: Eisenbahnpaketmarken, wie aus Eisenbahnpaketmarken plötzlich Fiskal marken wurden;  Eisenbahn.Motiv-Samler, nr.283 IV|2023, blz. 280-282
* Blontrock, Benny: Over dienstbriefkaarten, dienstzegels en aanverwanten bij de spoorwegen in WEFIS  Magazine, studie 161, Blz. 19
* Bot, Hugo de: stationsarchitectuur in België, Deel 1, 1835 – 1914, blz 8-9 en 167- 179
* Buelens Frans, Van den Broek J.: Financieel Institutionele Analyse van de Belgische Beursgenoteerde  Spoorwegsector 1836 – 1957, Antwerpen, Garant, 2004.
* Cassart Y: Le Nord Belge, Y. Cassart, 1992
* Cassart Y: deel 2 'Personnel' in het verslag van het colloquium 'Le Nord-Belge' d.d. 01-10-1994.
* Dagant, André: La Compagnie du Nord-Belge et ses Locomotives, editions PFT, 2009
* Dambly Phil: Onze onvergetelijke stomers, uitgeverij Het Spoor, 1968: 3-5, 81-89, 102. Reprint als Vapeur  en Belgique, G. Blanchart & Cie, Brussel, deel I, blz. 6-7, 10-11, 1989, deel II, blz. 168, 1994.
* Deneumostier M: deel 1 'Historique' in het verslag van het colloquium 'Le Nord-Belge' d.d. 01-10-1994.
* Destoop, K: De uitbouw van het Belgische spoornet na 1835, Het Spoor, jaargang 1985, no. 5, blz. 44-48  (jubileumnummer 150 jaar spoorwegen)
* Dienstorder 1867 no.92 : Stationsnaam Agimont wordt geweizigd in Heer-Agimont
* Dienstorder 1881 no. 142 : Beëindiging van de verwarring bij stations met ‘’Marchiennes’’ in de naam
* Dienstorder 1883 no.8: Changement de dénomination de la station établie à Thuin  sur la ligne Nord-Belge (Thuin werd Thuin Nord)
* Dilz Floris, Le Bassin Ougrée, Rail Magazine, maart 2023, jaargang 45, blz. 82-89
* Van Dooren Sabine: Private spoorwegen in België 1830 -1914, een dynamische interactie tussen Staat en  private sector, licentiaatverhandeling Katholieke Universiteit van Leuven, academiejaar 1999
* Driessen Ch. H.J. De aanleg van den spoorweg Heerlen – Valkenburg. Overdruk uit het weekblad “De  Ingenieur” van 18 september 1915, No. 38, blz 1 en 2.
* Dumont de Chassart, R:Inventaire des arrêts et dépendances des chemins de fer de Belgique, 1995
* Edition P.F.T. asbl: Petite histoire de la gare de Namur de 1843 à 1935
* Fischer, Peter: 125 Jahre Belgische Eisenbahn paketmarken, Reizvolle Motive und attraktive Belege,  Deutsche Briefmarken-Zeitung, 13 augustus 2004 (nummer 17), blz. 8 – 13.
* Geake, Tony: Railway Parcel Post Cancellations of Belgium, Gibbons stamps monthly, oktober 2004, blz.  82 – 85
* Glaudemans, Dio : Rubriek ’’Vervalsingen herkennen’’ in Filatelie, jaargang 2019, nummer 9,  Blz. 468-470
* Gravet R: La Compagnie de Chemin de fer du 'Nord-Belge', Cercle Paul de Smeth, 05-07-19??; 14, 19??
* Hamblenne, J-P.: La construction du chemin de fer Namur – Givet, cahiers Ardenne Wallonne, no.46,  september 1991, blz. 3-6.
* Hamblenne, J-P.: La ligne Namur-Givet sous le Nord-Belge, II, 1863 – 1940, cahiers Ardenne Wallonne, no.  48, maart 1992, blz. 25-28
* Hamblenne, J-P.: La ligne Namur-Givet sous le Nord-Belge, 1940 á nos jours, cahiers Ardenne Wallonne,  no. 49, juni 1992, blz. 19-24
* Hendrickx Raoul: Spoorwegstempels van Waulsort: een poging tot classificatie, Maandblad Kon. AKSP, no.  140: 2386-2393, 1991
* Herman H: deel 6 'Documents' in het verslag van het colloquium 'Le Nord-Belge' d.d. 01-10-1994.
* Hesselink HG: Geschiedenis der Belgische Spoorwegen, Rail-Hobby: september 1981: deel III, 312-315,  januari 1982: deel IV, 4-7, februari 1982: deel V, 60-63.
* D’Hondt. D:Les Bureaux Ambulants de Belgique, 1936
* Info-Phila, Revue périodique trimestrielle éditee par le PHILA CLUB à Flemalle, Partie 'Nord-Belge', 1995-II,  1995-III; 1995-IV, 1996-I, 1996-II, 1996-III, 1996-IV, 1997-I, 1998-III, 1998-IV, 2001-II, 2002-II
* Jaarverslagen Compagnie du Chemin de fer du Nord 1851, 1853, 1854, 1868, 1869, 1870, 1871.
* Jaarverslag NMBS 1940: blz. 14, 31, 48.  - 29 -
* Jones Tom: The Railway Parcels Post Cancellations of Belgium, Tom Jones, 1974. Van dit boek  verscheen in 2003 een door Tony Geake geredigeerde compleet nieuwe en zeer uitgebreide  versie onder (nagenoeg) dezelfde titel (211 blz.)
* Journal Philatélique du club des Cheminots Philatélistes Liégeois: Les Chemins de fer concédes 'Nord-Belge', september 1992, 21-25.
* Koning, PP de: De Nord-Belge halverwege, Contact, Officiëel orgaan van de NVSP, jaargang 1985, nr. 2,  blz. 14-16.
* Koning, Peter de en Van Lier, Harold : Gestempelde spoorwegzegels, Een boeiend verzamelgebied :  Deurnse Postzegelkrant, jaatgang 52 (2021), nummer 2, blz 10-12. Ook gepubiceerd in studiekring  Filatelie Antwerpen, no. 516, maart 2022
* Lambert Henri: Monographies des grands réseaux de chemins de fer français: Réseau du Nord, Dunod &  Pinat, 1909: 30-35, 40-41, 44-45, 60-63, 70-71, 130-131.
* Lambert P: deel 7 'Colis du Soldat' in het verslag van het colloquium 'Le Nord-Belge' d.d. 01-10-1994.
* Lambou M: De streek van Luik en het spoor, Het Spoor no. 08/1980, blz. 8-11, 1980.
* Lambou M: deel 3 'Locomotives' in het verslag van het colloquium 'Le Nord-Belge' d.d. 01-10-1994.
* De Laveleije A: Histoire des vingt-cinq premières années des Chemins de fer Belges, A. Decq, 1862 (reprint  in 1985, zie Linters, A.).
* Linters A (red.): Spoorwegen in België/Chemins de fer en Belgique/Railways in Belgium, VVIA & A. Linters,  1985.
* Loisel Félix: Annuaire spécial des chemins de fer belges, statistique comparative des résultats de  l'exploitation pendant les années 1887 et 1888, Bruylant-Christophe & Compagnie, 1890; 58-60, 142- 143, 161-164, 192-194, 202-203, 212-213, 220-221, 224, 226-227, 235, 324-325.
* Loisel Félix: Annuaire spécial des chemins de fer belges, statistique comparative des résultats de  l'exploitation par périodes décennales et en 1889 et en 1890; diverse bladzijden.
* Louvet, Hans : Het station Ougrette (klein Ougrée) in modelbouw, Rail Magazine, mei 2021, jaargang 43,  blz. 82-87
* Magnette André: Le Nord-Belge, eigen uitgave, 1995
* Meene GC van de : Ougree, Een typische Luikse industriezone, Rail Magazine, juli/augustus 2021, jaargang  43, blz. 80-84.
* Musée ferroviaire de Kinkempois, Carte 10: Réseau de la Cie Nord-Belge
* NMBS, Bureau M 25-12: Oude stoomlokomotieven en tenders van de 'Compagnie du Nord-Belge'.
* NMBS, Financiële Directie, Bureau 41-22-Sectie 45: Voorstel tot vervanging van de postcollizegels door  spoorwegzegels, 9 maart 1972.
* NMBS, Bureau 57-12, Direction Controle des Recettes, Sectie 45, 22 april 1932: Convention relative à la  reprise par la SNCB du service des colis postaux.
* Nève Georges: Le Nord-Belge in Le respect de la vérité historique en matière d'histoire des chemins de fer.  Nota gepubliceerd door: Groupe de Travail d'Histoire Ferroviaire, Bruxelles, 1990.
* Nether A (herausgeber): Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europas, Peter Feuser Verlag, 1929 (48e  uitgave, voorheen: Dr. Kochs Stationsverzeichnis).
* Pastiels Paul: Lijn 154 Namen-Dinant-Givet, Het Spoor, jaargang 1980, No.11 blz. 8 - 11
* Pastiels Paul: Het eeuwfeest van de spoorwegzegel, Het Spoor, jaargang 1979, nr. 11, blz. 12-13.
* Postzegelrevue (red.): Belgische treinzegels interessant verzamelgebied, jaargang 1984, nr. 4, blz. 36-39.
* Rail Magazine : Grenslijnen met Frankrijk worden heropend, jaargang 44, januari/februari 2022, blz. 28
* Rieder, Marcus: Le passé et l’avenir de la ligne Dinant-Givet, cahiers Ardenne Wallonne, no. 122,  september 2010, blz 15-20.
* Van Riet Willy: De Belgische spoorwegen en het vracht- en collivervoer, Filatelie Informatief, Samsom,  1987: 4020-1 tot 4020-16, 1988: 4020-17 tot 4020-37.
* Van Riet W: De Postcolli; de binnenlandse dienst in de post, School der filatelie van Antwerpen, 1993.
* De Roek O: Post uit België, Mijn Stokpaardje, 38ste jaargang, 1982, nr. 7/8, blz. 396-397.
* Von Röll: Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, Urban & Schwarzenberg: band 2, 182-183, 1912.
* Van Rompay R: 100 jaar spoorwegzegels, Kwartaalblad voor filatelie, jaargang 1979, nr. 2, blz. 51-61.
* Rossberg G: Die Stempel der belgischen Privatbahnlinie Nord-Belge, Versuch einer Klassifizierung, Die  Sammler-Lupe, Heft 13, blz.371-372,1974
* Sauer-Drissen Lea: De militaire postcolli, 1978, Herdruk in 1994 onder de titel “ De Belgische Spoorwegen  en de militaire postcollie” met aanvullende notities door W. van Riet. - 30 -
* Sluiter Ir. JW e.a.:Overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven, uitgeverij Matrijs, derde  druk, 2002
* Stas Michel en Magnette André: Répertoire des gares et des lignes du réseau ferroviaire Belge, 1995
* Toulieff S: Une gare Nord-Belge: Waulsort, Info-Phila no. 54: 23-26, 1995.
* Toulieff S: deel 4 'Gares' in het verslag van het colloquium 'Le Nord-Belge'  d.d. 01-10-1994.
* Toulieff S: deel 5 'Oblitérations' in het verslag van het colloquium 'Le Nord-Belge' d.d. 01-10-1994.
* Urban Albert: Recueil contenant les divers modes d'exploitation des gares communes en Belgique,  Imprimerie Félix Callewaert Père, 1885: V-VIII, 19, 20, 50, 57, 81, 84, 85, 88-91, 95, 99, 100, 105, 110,  111.
* Vandenberghen Ir. J: De geboorte en de ontwikkeling van de Belgische Staatsspoorwegen en van de  privaatmaatschappijen, NMBS Directie van het Materieel, 1985.
* Vandenberghen Ir. J.:VII. Le Nord-Belge 1845 – 1940, SNCB Departement Materiel, 1988.
* Vandormael Jacques: Les chemins de fer, Chapitre II: Le Chemin de fer de Saint Ghislain et la maison  Rothschild in Billets de transports. Editions Ursidongue, Saint Ghislain, 1989, blz. 68-74.
* Vauquesal - Papin: Le réseau du Nord-Belge ou le manteau d'arlequin, La Vie du Rail no.  1804: 37-42, 1981; no. 1806: 45-48, 1981; no. 1807: 44-49, 1981.
* Vauquesal – Papin: En marge du Nord-Belge, le Chemin de fer de Chimay, La Vie du Rail no. 1808, 10-09- 1981
* Welter, Herman en Wagemans, Stan: Het grote Belgische stationsboek, Davidsfonds Uitgeverij nv, 2012,  blz. 108-111 en blz. 126.
* Weysser Eugen:Die Eisenbahn-Paketmarken Belgiens, ihre Stempel und Ausführung, gepubliceerd in der  Eisenbahn-Motiv-Sammler, jaargang ?, nummer ?, editienummer ? blz. 49-56
* Wiener Lionel: De Nederlandsch-Belgische Spoorwegen, Spoor- en Tramwegen, 12e jaargang, no 19, 16  september 1939 (feest-nummer bij het 100-jarig jubileum van de Nederlandsche Spoorwegen), p.  455-459.
* Wiener Lionel: De voormalige Spoorwegmaatschappijen, deel ? de Nord-Belge, Het Spoor no. ?? 19??.
* Van der Willigen AMA: Het gebruik van de Belgische spoorweg- en postcollizegels, Filatelie Informatief,  Samsom, 1984: 4010-1 tot 4010-39.

Overzicht geraadpleegde websites.
* www.spoorweggeschiedenis.be (Jean-Pierre Schenkel).
* http://users.telenet.be/pk/lijnen.htm (Paul Kevers: alle Belgische spoorlijnen).
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_du_Nord_-_Belge
* http://users.skynet.be/garesbelges/ (G.Demeulder), met zichtkaarten van Nord-Belge stations
* www.historicraildata.eu
Terug naar de inhoud