Samengebruik - Nord Belge Stempels

Nord Belge Stempels
Title
Ga naar de inhoud
Overzicht van de stations die de Nord-Belge  deelde met andere spoorwegmaatschappijen (de zogenoemde gemengde  stations of gares communes).
Charleroi:
Dinant:
Erquelines:
Flémalle Grande:
Flémalle Haute:
Frameries:
Givet:
Hastière:
Hermeton-sur-Meuse:
La Sambre:
Liége Guillemins:
Liége Longdoz:
Lobbes:
Marchiennes:
Marcinelle:
Mons:
Namur:
Seraing:
Statte:
Yvoir:    
NMBS; Grand Central Belge/NMBS; NB
NB; NMBS
NB; NMBS
NB; SS-NL/NMBS
NB; SS-NL/NMBS
Nord Francais/NB; NMBS
Est Francais; GCB/NMBS; NB
NB; Chimay
NB ;Chimay
GCB/NMBS; NB
NMBS; NB
NB; Liége-Maestricht/NMBS
NB; NMBS
NMBS; GCB/NMBS; NB
GCB/NMBS; NMBS; NB
NMBS; Nord Franҫais/NB
NMBS; NB
NB; NMBS
NB; NMBS
NB; NMBS
Toelichtingen.
1. Geen Nord-Belge stempels zijn bekend van Marchiennes (wèl van Marchienne-Zône), Marcinelle,
   Mons en La Sambre.
2. Met NMBS wordt ook bedoeld de periode vóór de vorming van de NMBS in 1926 toen de naam Etat
   Belge (EB) nog algemeen werd gebruikt voor de (Belgische) Staatsspoorwegen.
3. De eerstgenoemde spoorwegmaatschappij was de hoofdgebruiker (administration gérante).
4. Soms is het verwarrend: bij Statte Nord-Belge gaat het om hetzelfde station als Statte Etat Belge.
   De stations Jambes Nord-Belge en Dave Nord-Belge liggen echter aan een andere lijn (154) dan
   Jambes Etat en Dave Etat (lijn 162), dus gaat het daar niet om gemengde stations (gares
   communes).Dit is ook het geval bij Cuesmes Nord-Belge(lijn 96a) en Cuesmes Etat (lijn 98/109),
   alsmede bij Marchienne-Zône (lijn 130) en Zône Etat (later Mont-sur Marchienne), lijn 132
5. Met SS-NL wordt bedoeld de (Nederlandse) Maatschappij tot Exploitatie van
   Staatsspoorwegen. De SS-NL exploiteerde vanaf 1 juli 1866 de lijnen Hasselt-Liége Vivegnis met
   zijtakken naar Munsterbilsen en Ans État (eigendom LL:”Compagnie du chemin de fer Liégeois-
   Limbourgeois et des prolongements”). Later uitgebreid met Eindhoven-Hasselt, Hasselt-Hasselt
   kanaal, Ans-Flémalle en vier mijnaansluitingen (alle ook eigendom LL). Naasting van al deze lijnen
   (voor zover gelegen in België) door de Staat op 11 januari 1896, met voortzetting van de exploitatie
   door de SS-NL tot 1 juli 1898.
6. Van Quévy Frontière (een tariefpunt, geen station) en Erquelines Frontière (idem) zijn zowel NB- als
   NMBS-stempels bekend;
7. Van Hermeton-sur-Meuse zijn geen Chimay-stempels bekend.
8. Er is ook een invulstempel (type 0.1) bekend met als stationsnaam alleen Liége. Het gaat hierbij niet om een  gemengd station omdat het stempel waarschijnlijk dateert uit de tijd dat Luik per spoor alleen met de Etat Belge  vanuit Mechelen was te bereiken. In die tijd was het dus voor iedereen duidelijk welk station met Liége werd  bedoeld. Eerst met de komst in Luik van andere spoorlijnen van andere spoorwegmaatschappijen werd een  nadere duiding van Liége noodzakelijk Dus zeker na de bouw van Liége Longdoz werd Liége  Liége Guillemins.
9. Dit overzicht is groteendeels ontleend aan het boek van Albert Urban, zie blz. 30

Terug naar de inhoud