Toelichting - Nord Belge Stempels

Nord Belge Stempels
Title
Ga naar de inhoud
Toelichting bij de stempels "Nord-Belge"
Datum
Standaard indeling
-dag:  1 of 2 cijfers, bij 1 cijfer soms voorafgegaan door "-", "o" of " ■"
-maand:              bijna nooit door cijfers weergegeven, maar door letters:
JAN of JANV                                           JUIL
FEV                                                        AOU of AOUT
MAR of MARS                                          SEP of SEPT
AVR                                                        OCT
MAI                                                        NOV
JUIN                                                       DEC
-jaar: doorgaans met 4 cijfers (dus ook met de eeuw)
-uur:  niet in de standaard indeling
Afwijkingen
-maand voluit of op andere wijze afgekort (bij de oudere stempels)
-geen vermelding van de eeuw (soms om vermelding van het uur mogelijk te maken)
-vermelding van het uur door bijvoorbeeld "14H00" of "14".
Afmetingen kastjes
type 5:            standaard afmetingen:         - hoogte van 24 t/m 25 mm
- breedte van 33,5 t/m 34,5 mm
afwijkende afmetingen:      - hoogte vanaf 22,25 en tot 28,5 mm
- breedte vanaf 33 en tot 43 mm
type 7:            standaard afmetingen:         - hoogte van 23 t/m 25 mm
- breedte van 32,5 t/m 35 mm
afwijkende afmetingen:      - hoogte vanaf 21,25 mm
- breedte vanaf 31,5 en tot 35 mm
type 8:            standaard afmetingen:         - hoogte van 24,75 t/m 26 mm
- breedte van 35,25 t/m 40,5 mm
afwijkende afmetingen:      - hoogte vanaf 22,5 en tot 30,5 mm
- breedte vanaf 40,75 en tot 50,25 mm
Kleur stempel
De standaardkleur van de stempels is zwart, incidenteel komen ook blauwe (B), paarse (P), groene (G) en rode (R) stempels voor. Als een stempel (ook) in een andere kleur dan zwart voorkomt, wordt dit in de kolom "KL." aangegeven (er worden geen aparte gebruiksdata voor verschillende kleuren bijgehouden).
Loketnummer
Bij type 7 en 8 wordt doorgaans het nummer (soms ook de naam) van het loket waar zegels werden afgestempeld in het stempel vermeld. Het loketnummer wordt weergegeven in de kolom "L.".
Volgnummer
Als er van een bepaald type stempel veel vrijwel identieke maar toch van elkaar verschillende stempels bestaan, zijn deze in de kolom ‘KL’ veelal van een volgnummer voorzien.
Terug naar de inhoud